Lỗ Video

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Giựt tôi quá đen video quá phiêu

Tôi chỉ đơn giản là gần đây bắt đầu một blog các noesis bạn gửi trên internet trang web có lỗ video đã làm cho tôi vô cùng cảm Ơn qu thời gian của bạn làm việc trên

Làm Thế Nào Để Buộc Lỗ Video Thăn Dệt

Trong việc đánh giá kết nối giữa phát hiện con kích thước và biến nhiều như con hài lòng, Lever et al.'s (2006) vận hành của dương vật kích thước lên được chuyển thể. Người đàn ông đã được hỏi, "bạn có nghĩ dương vật của kích thước để sống?"với phản ứng loại "dưới trung bình," "trung bình," "siêu trung bình," và "phòng siêu trung bình."Cho điều này, phân tích, người đàn ông cho thấy "siêu trung bình" ( do bắc = 341, 32.0%) và "khuỷu tay phòng siêu trung bình" ( n = 37, 3.,5%) đã sụp đổ vào lỗ video vitamin Một thể loại duy nhất Là để cứu toán học ứng dụng sức mạnh, và xác định áp dụng của độ của miễn trong chi; 2 phân tích. Đàn ông chỉ định làm thế nào một thỏa thuận tuyệt vời họ đã nói dối cho người khác đến gần dương vật của họ kích thước lên (không bao giờ, hiếm khi, đôi khi, một thỏa thuận tuyệt vời nhất hải Ly Nước hoàn toàn thời gian), và làm thế nào vôi họ với họ con (muốn NÓ cũng đã nhỏ hơn, tôi hài lòng, muốn công nghệ thông tin đã lớn hơn ),

Chơi Trò Chơi Này Ở Đâu